Посилання:
На головну сайту гімназії
На список інших уроків
Глобус Клас - 10      Предмет - ???????????       Додав - pp77gg

Тема: ???????? ??? ????? STRING ?? ??????? ??????? ?????? ? ???.

Закріплення знань
Головна

Перевірка домашнього завдання

Актуaлізація опорних знань

Формування нових знань

Закріплення знань

Домашнє завдання

 

 

 

?? ???? ? ????????? ???????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????????? ???????? ??? ????????? ? ?????? ????? "kit" ?? ??????? ???? ?? ????? "pes". 

 

program kit_pes;

Var St:String;

   a:integer;

 Begin

   Readln(St); {?????? ????? ? ?????}

   a:=pos('?i?',St);{???????? ?? ?????? ?i?}

   Delete(St,a,3);{??????? ???? ? ?i???}

   Insert('???',St,a); {??????? ??????}

   Writeln(St); {?????????? ?? ???? ??? ??????}

   Readln;

End.

 

???? ???????? ????? ? ?????? ???? ?????? "????". ?????????? ?????????? ???????? ???????? ??? ?????? ???? ???????? ? ?????? "?????" ?? ?????? ?? ?? "?????".