ms1.org.ua
homemapmail
Меню Пошук по сайту
Опитування
Яку професію ви мрієте обрати?
Будівельник
Фермер
Військовий (міліціонер)
Бухгалтер (економіст)
Художник
Музикант
Бізнесмен
Спортсмен
Журналіст
Інженер
Артист
Лікар
Менеджер
Науковець
Педагог
Письменик
Пілот (космонавт)
Програміст
Юрист
інша професія
RSS стрічки Рекомендуємо
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з п
Контакти
13033
Житомирська область,
Романівський район,
смт Миропіль,
вул. Леніна, 45
тел. 9-52-82.
e-mail: mirscl@ukr.net
Погода на тиждень
rp5.ua, Погода в Мирополі
Погода в Мирополі
Статистика
ms1.org.uams1.org.ua
ms1.org.ua
Меню соціальної мережі "У шкільному колі"
Вхід || Реєстрація || Допомога

>>Форум Миропільської гімназії

Зразки консольних програм написаних мовою C#

22.02.2011 07:34
#1
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
Найпростіший код (програма), що виконується без помилки:
class FirstExample {static void Main(){ } }

Найпростіша програма, що виводить на екран повідомлення і чекає доки ми його прочитаємо.
class FirstExample
{
static void Main()
{
System.Console.Write("I love C#!" );
System.Console.Read();
}
}

Доповнена коментарями найпростіша програма, що виводить на екран повідомлення.

// коментар до кiнця рядка
/* коментар
на
кiлька
рядкiв
*/
class FirstExample // iм'я класу будь-яке але прийнято починати з прописної букви
{ //вiдкриваюча операторна дужка класу, мiж дужками {} мiститься власне клас
static void Main() //
{ //вiдкриваюча операторна дужка методу, мiж дужками {} власне мiститься метод Main
System.Console.Write("I love C#!" ); // можна використовувати методи iснуючих класiв,
// метод Write, пiдкласу Console, класу System виводит на екран повiдомлення
System.Console.Read(); /* метод Read, пiдкласу Console, класу System отриму даннi з клавiатури
тут метод Read лише щоб зупинити програму*/
} //закриваюча операторна дужка методу
}//закриваюча операторна дужка класу
22.02.2011 07:36
#2
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
//ще деякi нюанси напростiшої програми
using System; //класи (бiблiотеки класiв) до яких часто звертаємось можна пiдключати тут
class FirstExample
{
static void Main()
{
System.Console.Write("I love" ); // Write - не переносить курсор на наступний рядок
System.Console.WriteLine(" C#!" ); // WriteLine - переносить курсор на наступний рядок

Console.Write("I very love" ); // тi ж рядки можна без "System", бо ми написали на початку програми "using System;"
Console.WriteLine(" C#!" ); //

Console.Read(); // тут теж без "System"
}
}
22.02.2011 07:42
#3
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
//Програма з веденням i виведенням даних рядкового типу:

using System; //класи (бiблiотеки класiв) до яких часто звертаємось можна пiдключати тут
class SecondExample
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Введiть Ваше iм'я" );
string NameYour; // оголошуємо змiнну рядкового типу
NameYour = System.Console.ReadLine();// присвоюємо змiннiй значення введене з клавiатури
Console.WriteLine("Hello " + NameYour + "!" );
//Console.WriteLine("Hello {1} ! ", NameYour);
Console.Read();
}
}
22.02.2011 07:48
#4
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
//Програма з веденням i виведенням даних рядкового типу та перетворення його в числовий (цiлочисельний)
using System;
class SecondExample
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Введiть Ваше прiзвище та iнiцiали";);
string NameYour = Console.ReadLine();//оголошуємо змiнну рядкового типу та тут же присвоюємо змiннiй значення введене з клавiатури

Console.WriteLine("Введiть початковi покази лiчильника" );
string BeginDateS = Console.ReadLine();
int BeginDateI = Convert.ToInt32(BeginDateS); //оголошуємо цiлочисельну змiнну та надаємо їй значення конвертувавши до цiлочисельного типу рядкову вличину
// Конвертувати можна рядки якi мають лише цифри. Якщо ввести рядок де є в не тiльки цифри - то конвертацiя не вiдбудеться!
Console.WriteLine("Початковi покази лiчильника складають " + BeginDateI);/*вiдбувається неявне перетворення
"BeginDateI" - назад у рядковий тип, але це дозволило вiдсiяти некоректне введення */

//Console.WriteLine("Початковi покази лiчильника складають {1}",BeginDateI);
//Console.WriteLine(NameYour); - цей рядок закоментували i тому вiн не виконується
Console.Read();

}
}
22.02.2011 07:51
#5
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
//Розгалуження

using System;
class FourthExample
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Введiть перше число" );
string A = Console.ReadLine();
int a = Convert.ToInt32(A);
// Console.WriteLine("Введiть друге число" );
int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if ((a > b) {Console.WriteLine("Бiльше число а " + a); }; // ЗВЕРНIТЬ УВАГУ СКIЛЬКИ КРАПОК З КОМОЮ
//if (b > a) {Console.WriteLine("Бiльше число b " + b); };
// else {Console.WriteLine(" числа рiвнi " + a + " + " + b );};
Console.Read();
}
10.05.2011 08:01
#6
avator
Вчитель
Гість
Випускник(учень)
while (<умова>;){<тіло циклу>}; - так задається цикл з передумовою.___
do {<тіло циклу>} while (<умова>;); - так задається цикл з післяумовою.
_____________________________________________________________________
for (<ініціалізатори>;<умова>;<список_виразів>;) {<тіло циклу>}; - так задається цикл з параметром.
_____________________________________________________________________
Яке призначення "ініціалізаторів" циклу з параметром? задають початкове значення одного або декількох параметрів ___________
Яке призначення "умови" циклу з параметром? це логічний вираз, що визначає умову закінчення циклу ___________________
Яке призначення "списку виразів" циклу з параметром? показують, як змінюються параметри циклу на кожному кроці виконання_________

Ці фрагменти програми виводить на екран числа від 1 до 10.
while (n<10) {n=n+1; Console.WriteLine(n)};
for (int n=1; n<10; n=n+1) {Console.WriteLine(n)};
25.02.2012 07:45
#7
avator
Шевчук Петро Георгійович
Вчитель
// сортування масиву методом вибору
using System;
class NewClass
{
static void Main()
{
int i, j;
double r;
double [] matrix = new double[5];
for (i=0; i<5; i=i+1) matrix[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (i=0; i<4; i=i+1)
for (j=i; j<5; j=j+1)
if (matrix[i]>matrix[j])
{
r = matrix[i];
matrix[i] = matrix[j];
matrix[j] = r;
};

for (i=0; i<5; i=i+1) Console.WriteLine(" "+matrix[i]);
Console.ReadKey();
}
}

Відповідь

Ваше повне ім'я
Введіть захисний код
захисний код

© 2009-2011 Миропільська гімназія
Valid: XHTML | CSS
admin